Arrangementer

Internasjonalt forum markerer at det er 75 år siden tyskerne satt Finnmark i brann

Forsvarsministeren innleder

21. okt, kl. 18:00 — 20:00, Youngstorget 2b

Internasjonalt forum inviterer til møte i Brundlandsalen.
Youngstorget 2b, 5 etg.

Mandag 21. oktober kl. 18.00.


Tema: BRENT JORD – 75 års markering for tyskernes brenning av Øst Finnmark 

Innledere:
Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister

Statsråden er fra Båtsfjord, som ble brent ned i 1944

Ambassadør Teymuraz Ramishvili 
Den russiske ambassaden i Norge

Vi ønsker alle vel møtt til et aktuelt og interessant møte 21. oktober. 

Hilsen
styret i Internasjonalt Forum


Påmelding til: Marit Nybakk på: m.nybakk@online.no eller: på tlf. 930 63 514