Arrangementer

Internasjonalt forum inviterer til møte om EØS

Hvilke forhandlingskort har Norge i et møte med Brüssel gitt et eventuelt reforhandlingsscenario? Hvor ligger forbedringspotensialet i EØS-avtalen, og hvordan kan vi samtidig sikre gode relasjoner til EU? I panelet: Andreas C. Halse (SV) Christian Anton Smedshaug (SP) Ordstyrer: Dag Einar Thorsen

26. apr, kl. 18:00 — 20:00, Waldemars cafe

Hva vil EØS-motstanderne? Viktigheten av EØS og Norges forhold til EU blir nok et av de mer debatterte temaene under den kommende stortingsvalgkampen. Vi har også sett at flere av våre naboland har hatt den samme debatten, men med en retorikk som har gått over hodet til folk flest, og kanskje over hodet på en del politikere også.  Vi ønsker å invitere til en debatt hvor panelet vil få tid til å svare med mer enn korte slagord og hvor de vil bli utfordret til å tenke høyt om hvordan Norges forhold til våre naboland burde være, og realismen i å få gjennomført det.  Noen sentrale spørsmål vil være: -Hvilke forhandlingskort har Norge i et møte med Brüssel gitt et eventuelt reforhandlingsscenario? -Hvor ligger forbedringspotensialet i EØS-avtalen, og hvordan kan vi samtidig sikre gode relasjoner til EU? I panelet: Andreas C. Halse (SV) Christian Anton Smedshaug (SP) Ordstyrer: Dag Einar Thorsen (AP) Tid og sted: Waldemars Cafe, Waldemar Thranes gate 1, 26.april kl 18:00Arrangør: Tysklandsgruppa til Internasjonalt forum & Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo