Idrettspolitkken

Åpent innspillsmøte

16. apr, kl. 18:30 — 20:30, Korsvoll flerbrukshall

Idretten er viktig i bydelen vår, for barn, ungdom og for voksne. Vi har store og små klubber som driver et bredt tilbud og aktiviserer flere tusen unge hver uke. Idrett er viktig for Arbeiderpartiet, og vi er opptatt av å spille på lag med idretten. Vi vil legge til rette for gode vilkår og arenaer. Da trenger vi en tett dialog med idretten og idrettsvenner.

Nordre Aker Arbeiderparti vil samle dere som brenner for idretten til et innspillsmøte. Vi inviterer spesielt representanter fra idrettslagene. Ta gjerne med deg en venn.

På møtet ønsker vi innspill til hvordan vi kan utvikle og forbedre dagens tilbud

- Hvor ligger utfordringene dere møter i idrettshverdagen?

- Hva er behovene og hvilke løsninger ser vi?

- Hvorfor mister vi jentene i ung alder?

- Hvordan er de finansielle rammevilkårene?

- Hvilke idrettsarealer bør rustes opp?

- Hvor mangler det arenaer?

Innledning og innspill

Abdullah Alsabeehg er nestleder i Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe og talsperson for miljø, samferdsel og idrett. Abdullah vil holde en kort innledning til møte, og han åpner for spørsmål. Deretter ønsker vi innspill fra dere og idrettslagene. Vårt mål er å få innspill til lokal, regional og nasjonal idrettspolitikk.

I Korsvollhallen kan man kjøpe kaffe, te, vafler og brus kiosken.

Vi gleder oss til å møte dere!