Arrangementer

Hva betyr ny president for verdens klima og miljø?

Guri Bang og Espen Barth Eide innleder

18. jan, kl. 19:00 — 21:00, Nettbasert

Forum for grønn vekst inviterer til åpent møte med Espen Barth Eide og Guri Bang.
Hvordan vil presidentskiftet påvirke det grønne skiftet og verdens klimakutt? 

Vil det ha noen betydning for Norges grønne omstilling?Med et knappest mulig flertall, hvordan er Bidens sjanser for å få gjennomslag for reelle tiltak i klimapolitikken?

USA er svært splittet. I hvor stor grad vil Biden måtte prioritere innenrikspolitisk opprydning og forsoning på bekostning av andre viktige saker som klima?

Guri Bang er ekspert på internasjonal klima- og energipolitikk og forsker på hvordan politiske beslutningsprosesser på nasjonalt nivå i store utslippsland påvirker det internasjonale klimasamarbeidet.
Hennes forskning forklarer og sammenlikner utviklingstrekk og utfordringer i klima- og energipolitikken i USA, Tyskland, Storbritannia og Norge.

Espen Barth Eide er Stortingsrepresentant, første nestleder i Energi- og miljøkomiteen, og tidligere Utenriksminister og Forsvarsminister.

Møteleder er Ingrid Lomelde, styremedlem i Forum for grønn vekst.

Lenke til møtet sendes lagets medlemmer. Andre som ønsker å delta kan sende e-post til lagleder Anne Nyeggen.