God helse og eldreomsorg

God helse og eldreomsorg

23. mar, kl. 17:00 — 19:00, Youngstorget 2b (Ring på Brundtlandsalen)
Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Noe av det viktigst byen vår driver med handler om helse og eldreomsorg. Vi har kommet langt og mye har blitt bedre, men det er fortsatt utfordringer som vi skal ta tak i. I vårt nye program er ambisjonene høye og vi skal levere helse og eldreomsorg på toppnivå. Temaer i denne skoleringen vil være folkehelse, psykisk helse, rus, eldreomsorg og bydelenes rolle i byen vår.Det blir innledning ved vår fraksjonsleder Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant Henrik Dahl Jacobsen og BU-leder i Alna Mari Morken.Meld deg på her: https://osloap.pameldingssystem.no/god-helse-og-eldreomsorg-23-3