Arrangementer

Fremtidens migrasjons- og integreringspolitikk

Vestre arbeidersamfunn ønsker velkommen til medlemsmøte

18. apr, kl. 19:00 — 20:30, Fagerborg menighetshus, Rosenborg gata 3

Europa utformer ny migrasjonspolitikk, våre sosialdemokratiske venner i Danmark gjør det samme, og Regjeringen har innvandrings-­‐ og integreringspolitikk som et av sine viktigste politikkområder. Arbeiderpartiet er nødt til å utforme en stødig politikk på dette området og har derfor nedsatt et Migrasjonsutvalg. Arbeidepartiets migrasjonsutvalg skal gjennomgå utviklingstrekk på migrasjonsområdet og stimulere til debatt og kunnskapsheving i Arbeiderpartiet om globale migrasjonsspørsmål og hvordan de påvirker Norge og norsk politikk. Videre skal utvalget utvikle en helhetlig politikk som ser migrasjon, immigrasjon og inkludering i sammenheng. Utvalget skal også foreslå forbedringer i den helhetlige integreringspolitikken.

Vestre Arbeidersamfunn har invitert utvalgsleder Masud Gharahkhani til å snakke om dette og for å innhente innspill fra oss alle. Møtet blir en unik mulighet til å påvirke utviklingen av et av de viktigste politikkområdene i vår tid.

Representant Masud Gharahkhani fotografert i Stortingssalen

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani innleder