Arrangementer

Forum for grønn vekst og Næringspoltisk forum inviterer til medlemsmøte

Velkommen

20. jan, kl. 17:30 — 19:30, Youngstorget 2b

Åpent møte om fornybarmarkedets muligheter  

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte 40 % av Norges utslipp innen 2030. Innen 2050 skal alle land være karbonnøytrale. Selv om mange land, inkl. Norge ikke er i nærheten av å være i rute med sine forpliktelser, er det nok av tegn på at fossil energi går en usikker fremtid i møte.
Hva skal til for at Norge klarer overgangen til fornybar energi? Uten at 200.000 ansatte i oljeindustrien blir stående arbeidsledig, og uten at Norge taper milliarder av kroner og verdier for fellesskapet?  

Hva er statens rolle, fagforeningenes, private investorers rolle for at fornybarmarkedet skal bli lønnsomt?  

Thina Saltvedt, sjefsanalytiker på sustainable finance i Nordea, vil gi oss siste nytt om markedsutvikling og muligheter fra private investorers perspektiv.

Marius Holm, leder i Zero, gir oss et overblikk over hva som finnes og hva potensialet er.

Are Thomasgard, LO-sekretær, er "vår" mann i Arbeiderpartiets programkomité og gir et blikk på forforeningenes rolle. Får vi de med på en ny tenkning av hva vi skal leve av de neste 30 årene?

 Innledningene vil bli etterfulgt av spørsmål og debatt.  

Påmelding her.