Folkevalgtopplæring - Kvinner i poltikken

Kvinner i politikken

6. nov, kl. 16:30 — 20:00, Youngstorget 2b (Ring på Brundtlandsalen)

Kvinnenettverket arrangerer folkevalgtopplæring for kvinnelige folkevalgte. Hold av datoen mer informasjon kommer.