Folkevalgtopplæring - Kvinner i politikken

Kvinner i politikken

30. okt, kl. 16:30 — 20:00, Youngstorget 2b (Ring på Brundtlandsalen)

Kvinnenettverket arrangerer folkevalgtopplæring for kvinnelige folkevalgte. Hold av datoen mer informasjon kommer.