Arrangementer

Folkemøte med Raymond Johansen om et trygt Torshov

Åpent for alle

8. des, kl. 17:00 — 18:15, Nordpolen skole

Sagene Arbeiderparti inviterer til folkemøte med Raymond Johansen om et trygt Torshov.

Etter fire skytehendelser på kort tid, er mange på Torshov og Sagene bekymret for tryggheten i gatene våre.
Sagene Arbeiderparti vil at Torshov skal være et godt sted å bo for alle. Vi må ta vare på ungdommen, og folk skal ikke kjenne på frykt eller usikkerhet.

Derfor inviterer vi til folkemøte med byrådsleder Raymond Johansen, for å høre hva byrådet vil gjøre med situasjonen.
8. desember kl. 17:00 på Nordpolen skole.

På møtet vil Raymond fortelle om hvordan kommunen jobber med forebyggende tiltak, og samarbeider med politiet for å håndtere den typen kriminalitet Torshov opplever nå.
I tillegg inviteres lokalpolitiet, representater fra bydelens administrasjon, og FAU-leder ved Nordpolen skole til å holde innlegg.

Det blir åpning for diskusjon og spørsmål fra salen.

Sagene Arbeiderparti mener voldshendelser og skyting er uakseptabelt i bydelen vår.
Sammen kan vi ta tilbake gatene våre! Derfor oppfordrer vi flest mulig til å bli med Arbeiderpartiet på folkemøte for et tryggere Torshov.

Nordpolen skole: Torget på Nordpolen gjennom hovedinngangen
Fritt fram for alle å delta.

Bydelens SaLTo koordinator kommer også. SaLTo står for «Sammen lager vi et trygt Oslo» og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge opp til 23 år.

FAU står for Foreldrerådets Arbeidsutvalg, og skal fremme foreldrenes felles interesser på skolene og medvirke til  arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø.

Vi håper på mange spørsmål fra dere som kommer og god dialog.