Arrangementer

Fiskeeventyret - Statens rolle i havbruk og oppdrett

Generasjon Y inviterer til paneldebatt

19. mar, kl. 18:00 — 20:00, Youngstorget 2b

Generasjon Y vil gjerne invitere deg til en paneldebatt rundt Arbeiderpartiets havbruksvisjon. Her vil vi diskutere hvilken rolle staten skal spille i Norges havbruk i fremtiden.

Med oss i panelet har vi Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiets programkomite og Atle Eide, styreleder i SalMar ASA, verdens tredje største oppdrettselskap.

Cecilie vil starte kvelden med en introduksjon om Arbeiderpartiets havbruksvisjon. Atle vil deretter fortsette å fortelle hvordan staten til nå har spilt en rolle og hvordan han ser for seg at næringsliv og stat kan jobbe sammen i årene som kommer.

Etter innledningen vil vi åpne for spørsmål fra salen. Vi har allerede et spørsmål til panelet om hvorvidt de synes Arbeiderpartiet burde gi staten mandat til å kjøpe seg opp i større oppdrettselskaper i Norge. Målet med et slikt mandat er å sikre utbytte til hele Norge, miljøsikker drift og internasjonal ekspansjon.

VI håper du kommer og har et spørsmål på lur!

Beste hilsen
styringsgruppa i Generasjon Y-nettverket