Arrangementer

EØS på 1-2-3

Programdebatt

14. apr, kl. 17:00 — 19:00, Youngstorget 2b

Som et ledd i arbeidet med nytt partiprogram, setter Oslo Arbeiderparti opp kurset EØS på 1-2-3

Norge har hatt EØS-avtalen i 26 år. Avtalen dukker hele tiden opp i politiske prosesser. Også bydelspolitikere og kommunepolitikere har stadig saker på bordet med ett eller flere berøringspunkter mot EØS-avtalen.

Avtalen knytter Norge tett til EU og gir oss adgang til et marked bestående av 29 andre land. Men hva betyr egentlig avtalen for Norge? Hvorfor og hvordan ble den til? Og hvilke fordeler og utfordringer gir den oss?

Oslo Arbeiderparti inviterer til introduksjonskurs om Norges viktigste avtale. Kurset vil bli ledet av Nora Duus Rodin, som er rådgiver i Europabevegelsen.

Robert Hansen er leder for LOs Brussel-kontor. Han vil dele noen av sine EØS-betraktninger sett fra Brussel.