Arrangementer

Ekstraordinært årsmøte i Internasjonalt forum

Trine Lise Sundnes innleder

20. jan, kl. 17:00 — 19:00, Skøytemuseet på Frogner

Internasjonalt forum innkaller til ekstraordinært årsmøte 20. januar 2021.

Etter årsmøtet innleder Trine Lise Sundnes om LOs internasjonale arbeid.