Arrangementer

Bolig: programkomiteen inviterer til innspillsrunde

I samarbeid med Grønland, Tøyen og Gamlebyen Arbeiderparti

16. aug, kl. 17:00 — 20:00, Aktivitetshuset K1

Ny Oslomodell for bolig?

Programkomitéen i Oslo Arbeiderparti og Grønland Tøyen Gamlebyen AP-lag inviterer til åpent innspillsmøte om ny boligpolitikk for Oslo. Vi vil høre dine forslag til Oslo Arbeiderpartis nye bystyreprogram!

For hver dag som går blir det litt vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Så hvordan kan Oslo AP skape en ny Oslomodell for et boligmarked som er mer rettferdig og som bevarer byens mangfold?

Vi har invitert innledere som kan utfordre, inspirere og sette en ramme for møtet:

Gro Sandkjær Hanssen er forsker ved OsloMet og prosjektleder for EVAPLAN som er et prosjekt som evaluerer plan- og bygningsloven (PBL). Berit Nordahl har her skrevet om handlingrommet for boligplanlegging innen PBL.Åge Pettersen er kommunikasjonsdirektør i OBOS. På Ulven i Oslo selger nå Obos leiligheter 10-15 prosent under ordinær pris for å hjelpe flere inn på boligmarkedet.Marius Hauland Næss har sammen med Sigurd Strøm Nørsterud nylig levert diplomoppgaven "Mot en tredje boligsektor". De kommer meg forslag til hva Oslo kommune kan gjøre for å få en boligpolitikk som er tilpasset boligsituasjonen. Sarah Prosser og Ole Pedersen har gjennom områdeløft Tøyen laget rapporten Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger. De forteller om løsninger som fungerer andre steder.

Møtet er åpent for alle, enten du vil dele dine synspunkter med oss eller bare lytte til samtalen. Vi samles på Aktivitetshuset K1 på Tøyen torsdag 16. august fra 17.00–20:00

Vi håper å se deg der!

Temaer for diskusjon:

Hvem trenger bolig i Oslo? Hvem står utenfor boligmarkedet? Hvilke type boliger trengs?Hva kan gjøres med kommunens virkemidler?Hvordan utvikle den tredje boligsektor?Hvordan påvirker boligutviklingen bykvalitet, mangfold og attraktive bo- og byrom?