Bli med på innspillstur

Arbeidsgruppa for natur inviterer

13. jun, kl. 19:00 — 21:00, Songsvann

Oslo Aps arbeidsgruppe om natur inviterer deg til en tur i den fine Oslomarka, hvor du kan komme med innspill til arbeidet med ny naturpolitikk for Arbeiderpartiet!

I vinter ble vi minnet på hvor omfattende og hvor akutt naturkrisa er også i Norge, gjennom serien Oppsynsmannen på NRK. Vi mister natur både i Norge og globalt, og Oslo Arbeiderparti, med vår tradisjon for å kjempe for naturen, vil bidra til at Arbeiderpartiet får en enda mer offensiv politikk på dette feltet! Og hvor får vi bedre inspirasjon enn en tur med gode partikamerater?

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmer i Oslo Arbeiderparti, og inviterer deg derfor med på lavterskel tur i nær-naturen vår:

TORSDAG 13. JUNI KL 19 – 21 Oppmøte: Sognsvann ved bommen.

Vi går til enden av vannet, drikker kaffe og byr på hjemmebakst.

Deltakerne deles inn i tur-grupper som ledes av en i arbeidsgruppa, sånn at vi får fanget opp innspill og så samles vi til en kaffe i enden av vannet. Ta med egen kopp!

Fordi vi vil ha grupper som ledes, vil det være antallsbegrensninger på turen. Hvis du ikke kan bli med nå, vil det også komme en ny anledning over sommeren!

De som melder seg på vil få noen spørsmål tilsendt per epost i forkant!

Meld deg på her: https://osloap.pameldingssystem.no/innspillstur

Utsikt til skog og vann