Arrangementer

Bli med på å lage Arbeiderpartiets utenrikspolitikk

Internasjonalt forum er arrangør

25. mai, kl. 18:00 — 19:30, Nettbasert

Internasjonalt forum vil ha dine innspill til Arbeiderpartiets nye program! Vi inviterer til workshop om Aps nye program, som skal vedtas på Landsmøtet 2021. Møtet blir digitalt og medlemmer i laget får tilsendt lenke, møte-id og passord.
Andre som ønsker å være med kan melde seg på til kmoestue@gmail.com

I dette møtet vil vi ha dine innspill til utenrikspolitikk og internasjonalt samarbeid innen følgende fire områder. Etter en svært kort innledning går vi rett i fire digitale arbeidsgrupper og diskuterer oss gjennom konkrete forslag. Kort innledning ved leder i Internasjonalt forum Marit Nybakk og programkomiteens leder Tonje Meinich.

Klima

Arbeid

Helse

Den nye formålsparagrafen