Årsmøte Oslo Arbeidersamfunn

Oslo Arbeidersamfunn

27. feb, kl. 17:00 — 19:00, Samfunnssalen

Det innkalles til ordinært årsmøte i Oslo Arbeidersamfunn den 27. februar kl. 17:00 - 19:00. Møtet finner sted i lille samfunnssalen.

  • Dagsorden for møtet:
  • 1. konstituering, valg av møteledere og protokollunderskrivere
  • 2. beretning fra styret
  • 3. beretning fra kontrollkomiteen
  • 4. beretning fra Oslo Arbeidsersamfunns stiftelse
  • 5. regnskap med revisorenes innstilling
  • 5. innkomne forslag
  • 6. jubilanter
  • 7. valg

Innleder for møtet er ikke endelig avklart ennå, men vi sender ut info om dette i nyhetsbrev så snart vi har fått bekreftelse.  

Vi oppfordrer alle til å sende inn politiske forslag! Forslag må i.h.t. OAS vedtekter sendes innen minst en uke før årsmøtet, dvs. senest innen 20 februar kl. 17:00. Forslag sendes til nestleder [email protected] eller sekretær [email protected]

Vi håper å se så mange medlemmer som mulig på årsmøtet!

Vel møtt!