Årsmøte Oslo Arbeiderparti

Årsmøte Oslo Arbeiderparti

17. mar, kl. 17:00 — 18. mar, kl. 15:00, Arbeidersamfunnets plass 1

Årsmøtet i Oslo Arbeiderparti nærmer seg. 17. og 18. mars fyller vi samfunnssalen med politiske debatter, vedtar politikk og foretar nødvendige valg.Forlagsfristen til årsmøtet er 17. februar slik det ble informert om i innkallingen som ble sendt 16. desember. Skjemaet som ble lagt ved og som ligger ved nå, skal brukes for innsending av forslag.Valgkomiteen har startet sitt arbeid og partilagene vil om få dager få henvendelse fra komiteen med oppfordring til å foreslå kandidater til de ulike vervene.Årsmøtet skal også velge utsendinger til landsmøtet etter innstilling fra partistyret. Vi ber om at partilagene sender forslag på landsmøteutsendinger til [email protected] innen 20. februar.

Årsmøte i Oslo Arbeiderparti