Arrangementer

Årsmøte og medlemsmøte om program i Hellerud Arbeiderpartilag

Velkommen!

5. feb, kl. 18:00 — 20:00, Haugerud seniorsenter

Det innkalles til årsmøte 2020 i Hellerud Arbeiderpartilag


Tid      : Onsdag 5. februar 2020 – kl. 18.00

Sted     : Haugerud Seniorsenter – ved Haugerud T-banestasjon


Dagsorden:

Åpning og konstituering Årsberetning for Hellerud AP-lag 2019Regnskap for Hellerud AP-lag 2019 + revisjonsberetning Innkomne forslagValg for 2020  


Av hensyn til portoomkostninger sender vi ikke ut årsmøtepapirer til alle medlemmer på forhånd. I stedet vil dokumentene legges frem ca. 30 minutter før møtets start.  


Innkomne forslag:

Dagsordens punkt 4 skal behandle innkomne forslag.  Frist for å komme med forslag til behandling på møtet har styret satt til fredag den 17. januar 2020. Forslag til saker til årsmøtet, sendes styret ved leder Monique Nyberget Hiller – enten på e-post monique@hillerlyd.no eller per post: Nåkkves vei 3, leilighetsnummer 4034, 0670 Oslo.


Forslag på kandidater til verv:

Dagsordens punkt 5 skal behandle valg. Frist for å komme med forslag til kandidater til verv har valgkomiteen satt til fredag den 17. januar 2020. Forslag på kandidater til verv, sendes leder av valgkomiteen Mari Morken – enten på

e-post marimorken@outlook.com eller per post: Trygve Nilsens vei 42 D, 1061 Oslo.


I forlengelsen av årsmøte blir det medlemsmøte: Programdebatt i AP – valg 2021 (se baksiden av innkallingen )  Alle medlemmer i Hellerud AP-lag oppfordres til å komme på Årsmøtet 2020 og styret ønsker dere vel møtt til et spennende politisk møte!


Det blir enkel bevertning
Medlemsmøte –  nytt partiprogram – Storingsvalget 2021 


Arbeiderpartiet har startet en prosess med å lage nytt partiprogram for Stortingsvalget 2021 og vi holder

da medlemsmøte om dette i forlengelsen av årsmøte. Prosessen er delt opp i faser og det er noen spørsmål

vi er invitert til å si noe om i fase 1.  I første del av programarbeidet vil AP gjerne høre hva du og ditt lokallag mener er de viktigste utfordringene i samfunnet vårt som vi må gripe fatt i årene framover. En av Arbeiderpartiets største styrker er mangfoldet av medlemmer. Vi trenger tilbakemeldinger fra medlemmer i alle deler av landet - med ulike yrker og livserfaringer.


Vi vil også at dere som medlemmer i Arbeiderpartiet skal diskutere verdier. Arbeiderpartiet har et tydelig verdigrunnlag. Vi er til for vanlige folk. Vi vil jobbe for et samfunn med sterkere fellesskap, og mot urettferdige forskjeller. Hvor utfordres disse verdiene mest i dag? Hva må vi gjøre for å endre samfunnet i tråd med våre verdier? Det er også viktige spørsmål som vi ønsker å involvere medlemmene i allerede i starten av programarbeidet.Spørsmål til debatt på medlemsmøte:  

1. Ta utgangspunkt i nærmiljøet ditt: Hva er de viktigste utfordringene som du ser i ditt liv og i ditt nærmiljø som vi må møte med politikk? Vi tenker her ikke på det «formelle», men heller på arbeidshverdagen din, familien din, lokalsamfunnet ditt, det nære i livet.


2. Ta så utgangspunkt i samfunnet rundt deg: Hva mener du er de aller viktigste utfordringene som vi må løse i Norge i årene fremover?

3. Ta utgangspunkt i våre verdier; frihet for alle, rettferdig fordeling av makt og ressurser, og like muligheter. Hva betyr disse verdiene for hvilke utfordringer vi må ta tak i Norge i dag?


Her kan dere leser med om prosessen med å lage nytt partiprogram:


https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/