Arrangementer

Årsmøte og medlemsmøte i Bygdøy Frogner Arbeidepartilag

Robert Steen innleder

25. feb, kl. 18:15 — 20:00, Schafteløkken seniorsenter

Bygdøy Frogner Arbeiderpartilag Inviterer til årsmøte og medlemsmøte
Mandag 25. Februar 2018
Årsmøtet begynner klokken 18:15 og medlemsmøtet klokken 19:00

Dagsorden for årsmøtet
Godkjennelse av innkallelse og valg av møteleder
Presentasjon  av styrets årsberetning
Presentasjon av regnskapet for 2018 med revisors beretning
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling til styresammensetning og representanter til representantskapet


Til medlemsmøtet har vi invitert finansbyråd Robert Steen som vil snakke om ny teknologi, nytt arbeidsliv – hvordan ny teknologi forandrer byen vår.
Etter innledningen inviterer vi til debatt.

Sted: Schafteløkkens Seniorsenter i Solheimsgata, gult lite hus. (Sidegate til Thomas Heftyes gate rett nedenfor Frogner Plass. Trikk #12 eller buss #20)

Forslag til årsmøte sendes på mail til ojkjendlie@gmail.com innen 15. februar. Årsmøtets årberetning sendes ut til lagets medlemmer innen møtet, mens regnskapet omdeles under møte.

Vi ønsker alle medlemmer av Arbeiderpartiet og AUF i bydel Frogner og nabobydeler hjertelig velkommen til medlemsmøtet.

Med vennlig hilsen 

Styret i Bygdøy Frogner Arbeiderpartilag