Årsmøte i Søndre Nordstrand Arbeiderparti

Velkommen!

27. feb, kl. 18:00 — 20:00, Bydelshuset på Holmlia

Styret i Søndre Nordstrand Arbeiderparti innkaller med dette til ordinært årsmøte tirsdag 27. februar kl. 18.00 på Holmlia senter – bydelshuset

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Konstituering; Valg av møteleder, sekretær og underskrivere av årsmøteprotokollen.

3. Den politiske situasjonen v/ Marthe Scharning Lund, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, og Hanan Abdelrahman, gruppeleder i BU-gruppa.

4. Årsberetning

5. Regnskap med revisorenes innstilling

6. Budsjett 2024

7. Innkomne forslag

8. Valg av styre, valgkomite og revisorer

Forslag som medlemmer ønsker skal behandles av årsmøtet må sendes styret ved [email protected] minst en uke i forveien.

Er du kandidat til et verv eller har et forslag på en kandidat? Ta kontakt med valgkomiteen ved Farukh Qureshi. Epost: [email protected].

Det vil bli servering på møtet.

Vel møtt!

På vegne av styret i Søndre Nordstrand Arbeiderparti

Abdullah Alsabeehg, leder