Arrangementer

Årsmøte i Sagene Arbeiderparti

Sturla Stålsett innleder

25. feb, kl. 18:00 — 20:00, Sagene Frivillighetssentral

Årets årsmøteinnledning vil være ved lokallagsmedlem, MF-professor og tidligere generalsekretær i Kirkens bymisjon, Sturla Stålsett.


Forslag til dagsorden:

Konstituering
Godkjenning av dagsorden og innkalling
Valg av møteleder og referent
Beretning for 2019
Styrets beretning
BU-gruppa beretning
Regnskap for 2019
Innkomne forslag og uttalelser
Valg i henhold til vedtektene

Forslag til uttalelser, som ønskes behandlet på møtet, må sendes styret innen mandag 3. februar kl. 1200. Forslag kan sendes til jorgen.foss@nhf.no