Arrangementer

Årsmøte i Sagene Arbeiderparti

Velkommen!

28. feb, kl. 18:30 — 20:30, Deichman Torshov

Årsmøtet vil starte med innledning. Følg med på www.facebook.com/sageneap for mer informasjon.

Forslag til dagsorden:
1) Konstitueringa. Godkjenning av dagsorden og innkalling. Valg av møteleder og referent
2) Beretning for 2018. Styrets beretning. BU-gruppa beretning
3) Regnskap for 2018
4)Innkomne forslag og uttalelser
5) Valg i henhold til vedtektene

Forslag til politiske uttalelser, som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes lagets leder innen 31. januar - jorgen.foss@nhf.no