Arrangementer

Årsmøte i Oslo Arbeiderparti

Velkommen til årsmøte i landets beste fylkeslag

16. mar, kl. 16:30 — 17. mar, kl. 16:00, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
Fra salen 2016

Her finner du alle årsmøtepapirer, forslag og praktisk informasjon om årsmøtet 2018. Siden oppdateres forløpende.

Praktisk info

Programmet starter fredag 16:30 (registrering fra 14:00)

Lørdag begynner programmet klokken 09:00 (registrering fra 8:00) Vi oppfordrer delegatene til å stille i god tid slik at alle får registrert seg i tide. Delegater må være registrert senest klokken 17:30 fredag og 09.30 lørdag. 

 Videre gjør vi oppmerksom på følgende:

  • Når man søker permisjon gjelder det for hele, ikke deler, av dagen
  • Fullmaktskomiteen har gjennomgått lagenes innsendte årsmøtepapirer. De lag som ikke har sendt inn papirer innen fristen møter med representanter valgt i 2017.
  • Alle som møter på årsmøtet og ber om stemmerett må ha gyldig kontingent

Presse kan kontakte Anders Kjellevold på 90605201/akj@arbeiderpartiet.no for akkreditering.

Innstilling på årsmøtefunksjonærer, herunder redaksjonskomiteer

Valgkomiteens innstilling

Innstilling til programkomité

Partistyrets innstilling til komiteen som skal skrive forslag til kommuneprogram for 2019-2023

Forslag fra partilagene

I år har partistyret fremmet fem forslag til uttalelser:

  • Forslag til organisasjonsuttalelse
  • Forslag til internasjonal uttalelse
  • Forslag til uttalelse om arbeidsliv
  • Forslag til uttalelse om gode nabolag
  • Forslag til uttalelse om tredje energimarkedspakke og om offentlig eierskap til utenlandskabler

I tilllegg har partistyret foreslått vedtektsendringer og oversendt forslagene fra Årskvinnekonferansen til årsmøtet

Regnskap

Årsberetning

Redaksjonskomiteenes innstillinger

Annet

Alle dokumenter, med unntak av regnskapet, er tilgjengelig i word-format via denne lenken