Arrangementer

Årsmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

Oslos varaordfører innleder

13. feb, kl. 18:30 — 20:30, Nydalsveien 21

Velkommen til årsmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

13. februar 2018 klokken 18:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21.

Kom, hør og diskuter med oss når varaordfører og nestleder i Oslo Arbeiderparti Khamshajiny Gunaratnam innleder om hvordan Oslo Arbeiderparti kan bli en sterkere organisasjon framover. Hun står i spissen for nye forsøk som Generasjon Y og ValgBar og vil utfordre oss på nye måter å drive politikk på.

I forkant av innledningen avholder vi årsmøtet i Nordre Aker Arbeiderparti med følgende dagsorden.

 1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.      Valg av møteleder, sekretær og to til å signere protokollen

3.      Regnskap

4.      Styrets beretning med valgkampevaluering

5.      Innkomne saker

6.      Valg

 

Det har blitt varslet om årsmøtet på e-post før nyttår, og det har ikke kommet inn forslag til saker til styrebehandling. Styrets beretning, valgkampevaluering og valgkomiteens innstilling sendes ut på e-post. Noen eksemplarer vil også være tilgjengelig på årsmøtet. Regnskapet og revisjonsberetningen legges fram på årsmøtet.

Ta kontakt med oss på nordreakerap@gmail.com eller leder Therese Ustvedt på tlf. 91318226 om det er noe.

Velkommen skal du være!