Arrangementer

Årsmøte i Næringspolitisk forum

Marianne Marthinsen innleder

27. feb, kl. 18:00 — 21:00, Youngstorget 2

Vi innkaller til årsmøte i Næringspolitisk forum

Vi ønsker alle velkommen til årsmøte i Næringspolitisk 27 februar med skattepolitisk innledning ved stortingsrepresentant Marianne Martinsen.- Youngstorget 2, 0181 Oslo - Møterom: Gerhardsen.

Agenda:
1.      Godkjenning av dagsorden og protokoll
2.      Innleder: Stortingsrepresentant Marianne Martinsen
3.      Årsberetning
4.      Valg