Arrangementer

Årsmøte i Internasjonalt forum

Marianne Marthinsen innleder

2. mar, kl. 17:30 — 19:30, Youngstorget 2b

Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte.
Dato: Mandag 2. mars 2020.
Kl 17.30.
Sted: Brundtlandsalen. Youngstorget 2B.
5.etasje. Ring på nede.

Bare Internasjonalt Forums hovedmedlemmer har stemmerett på møtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost til Marit Nybakk; m.nybakk@online.no innen 16. februar.
Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. Beretning legges ut på websiden ca en uke før årsmøtedato.

Dagsorden:
Åpning
Valg av ordstyrer, referenter og to protokollsignaturer
Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Globieprisen for 2019
Hedersmerker - for 20, 30, 40 og 50 års medlemskap. Deles kun ut på forumets årsmøter.
Valg

Etter årsmøtet orienterer stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (AP) om: "Brexit, handelskrig og et lammet WTO – hva nå med norsk handelspolitikk?"

Kameratslig hilsen
Styret i Internasjonalt Forum

Marit Nybakk
leder