Arrangementer

Åpent møte om surrogati og deretter årsmøte i Homonettverket

Velkommen

3. mar, kl. 17:00 — 19:00, Youngstorget 2b

Åpent møte om surrogati og deretter årsmøte i Homonettverket i Arbeiderpartiet

Åpent temamøte om surrogati kl. 17 - 18:30
Innledere:
Kristin Engh Førde, forsker
Halvor Frihagen, advokat og nestleder i FRI
Kristin Bergersen, tidligere statssekretær i justisdepartementet og tidligere leder av Homonettverket.

Imellom temamøtet og årsmøtet blir det enkel matservering. Begge arrangementene er i Brundtlandsalen i 5 etg på partikontoret.

Årsmøtet starter kl. 19
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Konstituering.
3. Årsberetning.
4. Regnskap for 2019 med revisors beretning.
5. Innkomne forslag.
6. Valg.

Hvis du ønsker å sende inn et forslag til årsmøtet, må det sendes til jon.oyan@oslobystyre.no innen fredag 14. februar.

Hvis du ønsker å sitte i styret til Homonettverket, ta kontakt med leder i valgkomiteen, Halvor Frihagen, på epost: hfrihagen@gmail.com