Arrangementer

Årsmøte i Hellerud Arbeiderpartilag

Velkommen!

4. feb, kl. 18:00 — 20:00, Haugerud seniorsenter

Tid: Mandag 4. februar 2019 – kl. 18.00

Sted: Haugerud Seniorsenter – ved Haugerud T-banestasjon


Dagsorden:

Åpning og konstituering Årsberetning for Hellerud AP-lag 2018Regnskap for Hellerud AP-lag 2018 + revisjonsberetning Innkomne forslagValg for 2019  

Innkomne forslag:

Dagsordens punkt 4 skal behandle innkomne forslag.  Frist for å komme med forslag til behandling på møtet har styret satt til torsdag den 24 januar 2018. Forslag til saker til årsmøtet, sendes styret ved leder Monique Nyberget Hiller – enten på e-post monique@hillerlyd.no eller per post: Nåkkves vei 3, leilighetsnummer 4034, 0670 Oslo.


Forslag på kandidater til verv:

Dagsordens punkt 5 skal behandle valg. Frist for å komme med forslag til kandidater til verv har valgkomiteen satt til torsdag den 24. januar 2019. Forslag på kandidater til verv, sendes leder av valgkomiteen Mari Morken – enten på

e-post marimorken@outlook.com eller per post: Trygve Nilsens vei 42 D, 1061 Oslo.


I en forlengelse av årsmøte blir det medlemsmøte.  Alle medlemmer i Hellerud Arbeiderpartilag oppfordres til å komme på årsmøtet 2019 og styret ønsker dere vel møtt til et spennende politisk møte!


Det blir enkel bevertningMed vennlig hilsen

Hellerud Arbeiderpartilag 


Monique Nyberget Hiller/s/                                                              Knut Røli/s/

Leder                                                                                                 Sekretær