Arrangementer

Årsmøte i Hellerud Arbeiderpartilag

Velkommen til årsmøte

22. jan, kl. 18:00 — 20:00, Haugerud seniorsenter

Det innkalles til årsmøte 2018 i Hellerud Arbeiderpartilag

Tid      : Mandag 22. januar 2018 – kl. 18.00

Sted     : Haugerud Seniorsenter – ved Haugerud T-banestasjon

Dagsorden:1.      Åpning og konstituering2.      Årsberetning for Hellerud AP-lag 20173.      Regnskap for Hellerud AP-lag 2017 + revisjonsberetning4.      Innkomne forslag5.      Valg for 2018 

Av hensyn til portoomkostninger sender vi ikke ut årsmøtepapirer til alle medlemmer på forhånd. I stedet vil dokumentene legges frem ca. 30 minutter før møtets start. 

 

Innkomne forslag:Dagsordens punkt 4 skal behandle innkomne forslag.  Frist for å komme med forslag til behandling på møtet har styret satt til torsdag den 11. januar 2018. Forslag til saker til årsmøtet, sendes styret ved leder Monique Nyberget Hiller – enten på e-post monique@hillerlyd.no eller per post: Nåkkves vei 3, leilighetsnummer 4034, 0670 Oslo.

Forslag på kandidater til verv:Dagsordens punkt 5 skal behandle valg. Frist for å komme med forslag til kandidater til verv har valgkomiteen satt til torsdag den 11. januar 2018. Forslag på kandidater til verv, sendes leder av valgkomiteen Mari Morken – enten på e-post marimorken@outlook.com eller per post: Trygve Nilsens vei 42 D, 1061 Oslo.

I en forlengelse av årsmøte blir det medlemsmøte   Alle medlemmer i Hellerud AP-lag oppfordres til å komme på Årsmøtet 2018 og styret ønsker dere vel møtt til et spennende politisk møte!

Det blir enkel bevertning

Med vennlig hilsen

Hellerud Arbeiderpartilag

 Monique Nyberget Hiller/s/                      Knut Røli/s/