Arrangementer

Årsmøte i Grefsen Arbeiderpartilag

Kamzy Gunaratnam innleder

12. feb, kl. 19:00 — 21:00, Disen Gård

Det innkalles herved til årsmøte  iGrefsen Arbeiderpartilag

Tid: Tirsdag 12. februar kl. 19.00
Sted: Disen gård, Kolderupsvei 23(mulig å parkere på gårdsplassen)

Vi er så heldige at varaordfører Kamzy Gunaratnam kommer til oss for å snakke om Oslo-politikk og kommunevalget til høsten!
Det blir åpnet for både diskusjon og innspill.

Øvrig dagsorden for årsmøtet:
1. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
3. Årsberetning 2018
4. Regnskap 2018
5. Innkomne forslag
6. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret Grefsen Arbeiderpartilag innen 5. februar.
Forslag sendes til e-post: grefsenarbeiderpartilag@gmail.com

Det serveres kaffe/te og det blir loddsalg.
Ta gjerne med en gevinst, så blir det flere trekninger.
Vi håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsenstyret