Arrangementer

Årsmøte i Gamle Oslo Arbeiderparti

Tonje Brenna innleder

24. mar, kl. 18:00 — 21:00, Youngstorget 2b

Velkommen til årsmøte i Gamle Oslo Arbeiderparti

Dato: tirsdag 24 Mars kl. 18.00.
Sted: Årsmøtet holdes i Oslo Arbeiderparti, Brundtlandsalen. Femte etasje. Inngang via Youngstorget 2B inne i Folketeaterpasasjen.

Det vil stå noen nede for å ta i mot dere fra 17:45 - 18:00, og det er fint om man kommer innen dette tidsrommet.

Vi har invitert Tonje Brenna til å starte møtet med en politisk innledning. Hun er aller første fylkesrådsleder i vårt nabofylke Viken som rommer 1,2 millioner innbyggere og skal snakke om den politiske situasjonen og arbeidet i programkomiteen.
Hvilke grep må Arbeiderpartiet ta for å vinne velgernes tillit i 2021 og årene som kommer?

Det blir lett servering av pizza, kaffe, mineralvann.

 Dagsorden
1.      Politisk innledning v/Tonje Brenna
2.      Åpning og konstituering
Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å undertegne protokoll
3.      Godkjenning av dagsorden
4.      Årsberetning
5.      Regnskap
6.      Innkomne forslag
7.       Valg
8.      Eventuelt

Vis gjerne din interesse ved å melde deg på Facebook-arrangementet, slik at vi ser ca hvor mange som kommer.

Papirer til møtet vil bli sendt ut på e-post, samt legges ut 15 minutter før møtestart. Det vil være begrenset antall kopier, og vi anbefaler de som kan å benytte digital utgave.

Har du forslag du ønsker å fremme? De kan sendes til leder, Hilde Firman Fjellså på e-post gamleosloap@gmail.com innen 17. mars.