Arrangementer

Årsmøte i Bygdøy Frogner Arbeiderpartilag

Thorbjørn Jagland innleder

17. feb, kl. 18:00 — 19:30, Schafteløkken seniorsenter

Bygdøy Frogner Arbeiderpartilag inviterer til årsmøte og medlemsmøte.
 
Tid: Mandag 17. februar klokken 18:00
Sted: Schafteløkkens Seniorsenter i Solheimsgata, gult lite hus. (Sidegate til Thomas Heftyes gate rett nedenfor Frogner Plass. Trikk #12 eller buss #20)

Dagsorden
 Godkjennelse av innkallelse og valg av møteleder
 Presentasjon  av styrets årsberetning
 Presentasjon av Regnskapet for 2019 med revisors beretning
 Innkomne forslag
 Valgkomiteens innstilling til styre og representantskap i Oslo Arbeiderparti


Medlemsmøte klokken 19:00
Innleder vil være tidligere statsminister og generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland.

Forslag til årsmøte sendes på mail til ojkjendlie@gmail.com innen 12. februar. Årsmøtets årberetning sendes ut til lagets medlemmer innen møtet, mens regnskapet omdeles under møte.

Vi ønsker alle medlemmer av Arbeiderpartiet og AUF i bydel Frogner og nærliggende partilag hjertelig velkommen.
 
Med vennlig hilsen
styret i Bygdøy Frogner Arbeiderpartilag