Arrangementer

Årsmøte i Bjerke Arbeiderparti

Jon Evang fra Zero innleder

26. feb, kl. 18:00 — 21:00, Årvoll gård

Kjære medlem,
Vi har nå lagt bak oss et aktivt år med en hektisk valgkamp og gjenvalg for et rødgrønt byråd og bydelsutvalg. Vi går inn i en spennende periode hvor vi skal definere hvordan Arbeiderpartiet skal møte Stortingsvalget i 2021.

Arbeidet med det begynner allerede nå og vi ønsker å diskutere nettopp det på årsmøtet. Vi håper årsmøtet kan reflektere det vi har i vente og at vi starter året med ny energi og nytt mot.

Tid og sted
Årsmøtet finner sted onsdag 26 februar kl. 18:00 i Våningshuset på Årvoll Gård. Det vil bli lett servering. Ta gjerne med venner og andre interesserte som kunne tenke seg å være medlemmer.

Agenda
18:00 - 19:00 Årsmøtet, se vedlagt dagsorden
19:00 - 20:00 Innledning av medlem av programkomiteen Jon Evang om programprosessen og de
saker som er viktige for oss.
20:00 - 21:00 Debatt og eventuelt

Jon Evang er fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen ZERO, og medlem i næringspolitisk forum i OAP. Han skal snakke om hvordan skal Norge klare den grønne omstillingen.

"For å unngå skadelig global oppvarming må Norge så vel som andre land gjennom en grønn omstilling. Med dette følger en del utfordringer, men også muligheter. Hvordan skal Norge klare dette? Hvordan få folk flest med på omstillingen? Hvilken rolle skal Ap spille?"

Mvh
Styret i Bjerke Arbeiderparti