Arrangementer

Årsmøte i Alna Arbeiderparti

Velkommen!

27. mai, kl. 18:00 — 20:00, Haugerud seniorsenter

Tid:     Mandag 27. mai 2019 – kl. 18.00
Sted:   Haugerud seniorsenter – ved Haugerud T-banestasjon
 
Saksliste for årsmøte 2019
 1.         Åpning og konstituering

2.         Årsberetning for Alna bydelsparti 2018

3.         Regnskap for Alna bydelsparti 2018 + revisjonsberetning for 2018

4.         Innkomne forslag

5.         Valg av nytt styre for 2019

6.         Avslutning


Av hensyn til portoomkostninger sender vi ikke ut årsmøtepapirer til alle medlemmer på forhånd. I stedet vil dokumentene legges frem ca. 30 minutter før møtets start.


Innkomne forslag:
 Frist for å komme med forslag til behandling på årsmøtet er satt til fredag 30.4.2019. Forslag sendes styret ved

leder Knut Røli - enten på e-post knut.roli@lanekassen.no eller per post: Ulvenveien 119 A, 0665 Oslo.


Forslag på kandidater til verv:
 Frist for å komme med forslag til kandidater til verv til styret, er satt til fredag 30.4.2019. Forslag sendes leder av valg-komiteen Monique Nyberget Hiller - enten på e-post monique@hillerlyd.no eller per post: Nåkkves vei 3, 0670 Oslo.


Alle medlemmer i Alna Arbeiderparti oppfordres til å komme på årsmøtet, da dette er en fin måte å bli kjent med andre partivenner fra de 4 bostedslagene i vår bydel og Alna AUF.  


Etter årsmøte den 27. mai, blir det medlemsmøte med tema – Bydelsvise skoleringer for valgkampen 2019. 


Det blir også et medlemsmøte om samme tema – mandag 20. mai.  Det kommer egen invitasjon til dette senere. 


Styret ønsker dere vel møtt til et spennende politisk møte!Det blir enkel bevertning!
 


Med vennlig hilsen

Alna Arbeiderparti


Knut Røli/s/                                                                                                    Monique Nyberget Hiller/s/
 Leder                                                                                                              Nestleder