Arrangementer

Årsmøte i Abildsø Arbeiderpartilag

Velkommen til årsmøte

19. mar, kl. 19:00 — 21:00, Grågåsveien 3b, hos Svein Larsen

Vi ønsker å invitere alle medlemmer av Abildsø Arbeiderpartilag til årsmøtet, og sender derfor ut foreløpig saksliste. Vi oppfordrer alle til å sende inn saker både som omhandler partilagets politiske saker, og i forbindelse med husets drift og aktivitet.

 

Foreløpig saksliste

- Åpning av møtet

- Valg og møteleder og referent

- Styrets beretning for 2017

            a) Abildsø Arbeiderpartilag

            b) Abildsø Folkets Hus

- Regnskap 2017

            a) Abildsø Arbeiderpartilag

            b) Abildsø Folkets Hus

- Innkomne saker

-Valg

 

Send dine saker til:

Helga Aalberg Skau (sekretær) på e-post: helgaskau@hotmail.com

eller til postadresse Svaneveien 13, 1187 Oslo

 

Frist for innsendinger av saker er 14. mars 2018!

 

 

Vennlig hilsen styret for Abildsø Arbeiderpartilag

v/ leder Håkon Skau