Årsmøte - Fagbevegelsens Arbeiderpartilag

Årsmøte

20. feb, kl. 17:00 — 19:00, Oslo og Akershus Handel og Kontor, Tillitsvalgtsenteret

Are Tomasgard fra LOs ledelse, som sitter i programkomiteen til Arbeiderpartiet, vil innlede om programarbeidet.  Arbeiderpartiet styrer landet, det er 100 rødgrønne mandater på Stortinget. Våre meninger og innspill er viktige. Fagbevegelsens Arbeiderpartilag skal bidra til at det er synlig og tydelig at Arbeiderpartiets politikk er av og for arbeidsfolk.

I etterkant av medlemsmøtet vil det avholdes årsmøte i partilaget. Frist for forslag til behandling på årsmøtet er 13. februar. Forslag kan sendes til sekretæren i styret, Jens Knapstad ([email protected]).

Saksliste:

1. Konstituering

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Innkomne forslag

5. Valg