Arrangementer

Årskvinnekonferansen 2021

Kvinnenettverket inviterer

6. mar, kl. 10:00 — 13:30, Nettbasert

Tema for Årskvinnekonferansen er arbeid, og gjennom to aktuelle debatter setter vi fokus på arbeidsledighetssituasjonen og på kvinners deltidsarbeid.

Vi inviterer også alle kvinner til å sende inn forslag til Årskvinnekonferansen. Frist for å sende inn forslag er innen torsdag 4. mars. Forslag sendes til Katinka Riksfjord Sporsem på e-post: ksporsem@gmail.com

Program
Kl. 10.00 Velkommen v/Katinka Riksfjord Sporsem, konst. leder, Kvinnenettverket i Oslo Ap

Kl. 10.05 Hva gjør vi for å få ned arbeidsledigheten og unngår at den blir varig?  

12. mars 2020 vil gå inn i historien som en dramatisk dag. Nesten over natten gikk Norge fra lav ledighet til å ha den høyeste ledigheten siden 1930-tallet. Ett år senere ligger flere bransjer nede med brukket rygg og ledigheten er fortsatt skyhøy.

209.000 personer er ledige på landsbasis. 38.000 av dem bor i Oslo. Arbeidsledigheten rammer ungdom hardt. Og for mennesker som var ledige før koronakrisen blir det nå enda vanskeligere å komme inn i arbeid.

Hva må vi gjøre for å få folk i arbeid, og hvordan unngår vi at ledigheten biter seg fast og blir en varig velferdskrise?  Vi møter noen av dem som opplever arbeidsledigheten på kroppen, politikere og arbeidslivets parter.

Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder, LO

Nina Melsom, direktør Arbeidsliv, NHO

Lena Sæterli, tillitsvalgt i Oslo Ap og arbeidsledig

Helena Bozicevic, permittert servitør og hovedtillitsvalgt Scandic Helsfyr

Varin Hiwa, leder AUF i Oslo

Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, Oslo 

Kl. 11.25 Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – fra deltid til heltid  

Deltidsarbeid blant kvinner er en av våre største likestillingsutfordringer. Hvordan er situasjonen i Norge, og hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte og for samfunnet? Hva skal til for å få flere kvinner i heltidsarbeid og å skape en heltidskultur?

Lill Sverresdatter Larsen, leder Sykepleierforbundet

Hanne Cecilie Kavli, forskningssjef FAFO

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Oslo

Trine Lise Sundnes, stortingskandidat Oslo Ap og tidligere leder Handel og Kontor

Debattene ledes av Hannah Gitmark, fagsjef Tankesmien Agenda.

Kl. 12.35-13.30 Behandling av innsendte forslag

Ønsker du å delta?Se mer informasjon om arrangementet her.