Arrangementer

Anniken Huitfeldt innleder på medlemsmøte

Internasjonalt forum inviterer

29. sep, kl. 17:30 — 19:30, Youngstorget 2B

Utfordringene har stått for tur siden Arbeiderpartiet og Anniken Huitfeldt overtok styringen av Utenriksdepartementet.
Den internasjonale situasjonen er preget av angrepskrig i Europa, pandemiens etterdønninger, økende fattigdom, og klima-, energi- og matkriser.

Internasjonalt Forum spør: Hvordan utøver Norge utenrikspolitikken mot dette bakteppet?

Hvilke hensyn og prioriteringer gjøres i den daglige driften, og hvilke ambisjoner tillater man seg å ha for fremtiden?
Finnes det en egen sosialdemokratisk utenrikspolitikk i vår tid, og hvordan ser den da ut?

Utenriksminister Anniken Huitfeldt kommer til oss for å innlede om disse spørsmålene, og vi inviterer alle Forumets medlemmer til å delta.

Arrangementet vil finne sted torsdag 29. september kl 17.30 i Brundtlandsalen, Youngstorget 2B

Ring på hos "Møterom Brundtland" og ta heisen til 5. etasje.

Vi gleder oss!

Er du ikke medlem i Internasjonalt forum, men ønsker å bli det?
Her kan du melde deg inn.