Kandidat

Nasir Ahmed

Medlem av Helse- og sosialkomiteen