Representant

Victoria Marie Evensen

Victoria Marie Evensen

Leder av byutviklingskomiteen