Representant

Julie Lødrup

Medlem av Finanskomiteen