Representant

Rune Gerhardsen

Rune Gerhardsen

Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen