Stortingsrepresentant

Jan Bøhler

Medlem av Justiskomiteen