Stortingsrepresentant

Marianne Marthinsen

Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen