Kommunestyrekandidat

Jon-Torgeir Lunke

Jon-Torgeir Lunke

Leder av tilsynsutvalget for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet