Representant

Mansoor Hussain

Mansoor Hussain

Medlem av helse- og sosialutvalget og Leder av AUF i Oslo.