Vårt program 2015-2019

En grønnere by med plass til alle

Ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl, byrådslederkandidat Raymond Johansen

Kjære Oslo-borger

Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i.

Byen vår er en levende og mangfoldig by som gir oss som bor her mange muligheter. Oslo er også en av Europas raskest voksende byer. Folk flytter hit for å utdanne seg og for å jobbe. Flere velger også å bo i Oslo hele livet. Det fører til at vi i løpet av de neste 20 årene vil bli 200.000 flere. Vi er glade for at så mange ønsker å bo i Oslo. Men det stiller samtidig store krav til at vi planlegger for veksten slik at Oslo blir verdens beste by å bo i for alle - hele livet.

Oslo har en flott natur, et pulserende kulturliv, store kunnskapsinstitusjoner og et variert og initiativrikt næringsliv. Utvikling, mangfold og kreativitet eksisterer side om side og gir oss spennende muligheter til arbeid, opplevelser og fellesskap. Å skape en storby og en hovedstad som skal være verdens beste å bo i krever at vi utnytter muligheter, skaper trygghet, løser utfordringer og planlegger for vekst. Vår politikk vil gi en sterk og ansvarlig byøkonomi, en by som gir velferd til alle, en by som er grønn og klimasmart og en by som er mangfoldig og fri for diskriminering.

Vårt Oslo skal være en skapende by som gir grunnlag for å styrke velferden og utvikle byen som kunnskapssentrum. Vi vil skape flere arbeidsplasser i velferdssektoren og legge til rette for at bedrifter lettere kan etablere seg. Kunnskapsbyen Oslo skal bli enda mer konkurransedyktig og skape de mange jobbene som ikke finnes i dag.

De skapende og kreative kreftene som gjør Oslo til en spennende kulturby skal få mer rom, og sammen med ildsjeler over hele byen skal vi utvikle en sterkere dugnadsånd gjennom frivilligheten. Vårt Oslo skal være en by som gir velferd til alle uavhengig av bosted eller utgangspunkt i livet. Alle skal gis trygghet for å bli tatt vare på i ulike livsfaser.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Vårt program 2015-2019?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!