En varmere by.

Vi jobber for at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle.

eldre

En varmere by.

Vi jobber for at Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Barn og familier som trenger støtte skal få det så tidlig som mulig. Opplevelse av ensomhet skal bli mindre og vi utjevner levekårsforskjeller. Eldre skal oppleve at det er trygt å bo hjemme så lenge de ønsker.

 • Vi har så langt finansiert 425 flere stillinger i hjemmetjenesten, slik at flere kan bo trygt hjemme lenger. I budsjett for 2019 sørger vi for finansiering slik at vi kommer i mål med løftet om 500 flere stillinger i de hjemmebaserte tjenestene for eldre.
 • Vi tilbyr nå aktivitetstid til eldre brukere av hjemmetjenesten i alle bydeler, som får en time hver uke som de disponerer fritt sammen med en ansatt i hjemmetjenesten, fordi eldre i Oslo skal være sjef i eget liv.
 • Vi har åpnet 112 Omsorg + leiligheter på Tåsen og Bøler. I desember i år utvider vi med ytterligere 171 nye Omsorg + leiligheter, i bydelene Grorud og Bjerke, sånn at eldre kan få en tryggere og mer aktiv hverdag.
 • Vi har åpnet moderne sykehjem med 453 plasser på Ellingsrud, Hovseter og Ullern, fordi alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det.
 • Vi har utvidet hjemmebesøksprogrammet Nye Familier til alle førstegangsforeldre og alle som får barn for første gang i Norge, til totalt elleve bydeler. Familiene får tilbud om hjemmebesøk fra Helsestasjonen, fra svangerskapet og inntil barnet er to år. Førstegangsforeldre i de siste fire bydelene får dette tilbudet neste år, fordi Oslos aller yngste og deres foreldre skal få en trygg start på livet.
 • Vi har åpnet 94 boliger for vanskeligstilte, herunder 35 boliger for personer med rus og psykiske lidelser, fordi de trenger trygge rammer og muligheten til å mestre egne liv. Og vi har sørget for at rusinstitusjonene i Oslo kan servere bedre mat til sine beboere, gjennom å styrke matbudsjettene deres, fordi det er mye helse i riktig og god mat.
 • Vi gir alle tredjeklassinger på Oslos videregående skoler tilbud om gratis hjernehinnebetennelsesvaksine, og vi gir helsepersonell i Oslo tilbud om gratis influensavaksine, for deres egen og pasientenes trygghet.
 • Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb som følge av vår satsing, fordi tidlig arbeidserfaring er viktig og fordi sommerferien er en periode da mange unge hverken har skole eller ferieplaner.
 • Vi har sørget for at den kommunale tannhelsetjenesten i høst tar imot 3000 flere barn til undersøkelse hos tannlegen.
 • Vi har etablert dør-til dør transporttilbudet «Rosa busser» for eldre i Nordre Aker. Vi utvider denne tjenesten til Sagene 1. november og Vestre Aker 1. januar, fordi eldre skal ha gode og tilpassede transporttilbud som gjør dem til sjef i eget liv.
 • Vi har åpnet for at studenter kan bo i Pastor Fangens vei (Nordre Aker) med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer, fordi vi tror på gode generasjonsmøter.
 • Vi har ansatt frivillighetskoordinator, fordi frivillig innsats er viktig. Vi har også ansatt mobbeombud for barn og unge, og underskrevet Partnerskap mot mobbing som inkluderer frivilligheten og barnehagene, for å skape trygge skolemiljøer for alle barn og unge.
 • Vi har allerede ansatt 43 helsesøsterårsverk i skolehelsetjenesten, og oppfyller nå Oslos bemanningsnorm på videregående skole og på ungdomstrinnet på bynivå. I år kommer det på plass 33 nye, og vi er på vei til å nå målet om at alle barn og unge skal ha tilgang på skolehelsetjeneste når de trenger det.
 • Vi har i år sørget for 8 nye jordmødre på helsestasjonene i Oslo. Neste år kommer det 10 jordmødre til. I løpet av perioden har vi mer enn doblet antallet jordmødre i Oslo, fordi alle kvinner skal ha en trygg svangerskaps- og barselomsorg.
 • Vi har innført tillitsmodellen i hjemmetjenesten. Fire bydeler har vært med i utviklingsfasen. Medarbeiderne går fra stoppeklokkeregimet til å få bruke sitt faglige skjønn for å gi brukerne en bedre og mer forutsigbar hverdag med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?». Mottakere av hjemmetjenesten møter faste medarbeidere de kjenner og de ansatte får fagligheten og fleksibiliteten tilbake.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om En varmere by.?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!