En skapende by.

Vi bygger kunnskapsbyen Oslo!

lærer

En skapende by.

Vi bygger kunnskapsbyen hvor ettåringene får tilbud om barnehageplass, og barn og unge får en utdannelse som gjør dem i stand til å lykkes. Vi har et nært samarbeid med byens næringsliv og universiteter for å skape nye næringer og nye arbeidsplasser.

 • Vi har bygget 1920 flere barnehageplasser i Oslo, og åpner i snitt en ny barnehage i måneden, fordi alle barn over ett år skal ha mulighet til å leke trygt og lære norsk. Vi har også utvidet barnehageopptaket slik at vi nå har to barnehageopptak i året. Det første barnehageopptaket er 1. mars, mens det nye opptaket er 15. august, slik at småbarnsfamilier får mer frihet og fleksibilitet.
 • Vi har innført språkkrav for ansatte i barnehagene, på skolene og i AKS for å sikre at de kan godt nok norsk, og satt i gang språkopplæring for de som ikke møter kravene. Fordi vi mener norsk skal være fellesspråket i byens barnehager og skolegårder.
 • Vi har styrket Osloskolen med 200 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, fordi vi topper laget rundt de yngste elevene. Vi har også styrket skolebudsjettene ved at elevtallskompensasjonen er økt fra 80 til 100 prosent, fordi Oslo kommune skal betale for det en elev faktisk koster.
 • Vi har innført gratis aktivitetsskole for 9 500 barn i 11 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha like muligheter. Neste år blir det gratis AKS for alle førsteklassinger over hele byen.
 • Vi har gitt Osloskolene nye digitale læremidler. Mer enn 6000 fjerdeklassinger har fått opplæring i programmering gjennom Aktivitetsskolen, fordi barn i Osloskolen ikke skal være passive forbrukere, men selv få lære å skape teknologi.
 • Vi har sørget for læreplassgaranti i bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og bilfaget, og opprettet en egen utstyrspott for skoler med yrkesfag. Vi har også gjort det mulig for elever på studieforberedende å bytte til yrkesfag uten å tape tid, fordi Oslo trenger mange flere fagarbeidere i årene fremover
 • Vi har tatt spadetaket på det første byggeprosjektet med Oslo-modellens krav for anstendig arbeidsliv. Nå stiller vi krav overfor våre leverandører om tariffestet minstelønn, lønn mellom oppdrag, krav om å bruke lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.
 • Vi har styrket gründermiljøene med støtte til etableringen av Tøyen Startup Village, helseinkubatoren Aleap, og inngått samarbeidsavtale med toppindustrisenteret Digital Norway for mer innovasjon som skaper framtidens arbeidsplasser.
 • Vi har gjennomført Hafslund-transaksjonen, som er Norgeshistoriens største krafttransaksjon. Avtalen gir fellesskapet kontroll og eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen, som sikrer selve arvesølvet med stabile inntekter til fellesskapet.
 • Vi har sagt nei til endringene i Arbeidsmiljøloven, som kunne ført til økt bruk av midlertidige stillinger. Vi har også sørget for flere hele stillinger som reduserer andelen som jobber ufrivillig deltid, fordi våre ansatte skal ha forutsigbare og trygge arbeidsbetingelser.
 • Vi har sagt nei til Offentlig-privat samarbeid (OPS) i rehabilitering eller bygging av kommunale bygg, fordi OPS er dyrere og betyr at vi gir fra oss styring og kontroll.
 • Vi har innført krav til nye private barnehager om å følge tilsvarende bemanning og lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, med samme voksentetthet per antall barn, fordi medarbeidere, foreldre og barn skal ha trygghet. Vi har også gått foran med skjerpet tilsyn og undersøkelse av private barnehagers økonomi, fordi offentlige midler og egenbetalingen fra foreldrene skal gå til barna.
 • Vi har sørget for at flere barn får gratis kjernetid i barnehagen ved å heve regjeringens inntektsgrense og utvide ordningen til også å gjelde 3-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand, fordi barn skal ha mulighet til å leke og lære norsk i barnehagen.
 • Vi har økt kravet fra 30 til 60 studiepoeng i rådgivning eller karriereveiledning for nytilsatte rådgivere, og styrket tilbudet om videreutdanning til allerede tilsatte rådgivere, for å øke kompetansen i rådgivningstjenesten i Osloskolen, til det beste for barn og unge.
 • Vi har innført Oslomodellen som er gullstandarden for et ryddig arbeidsliv. Hittil har kommunen inngått kontrakter på 240 prosjekter med Oslomodellens krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom oppdrag, strengere krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.
 • Alle typer gatekjøkken i Oslo, uansett hvor de ligger, får nå holde åpent så lenge de vil. Vi har også innført den nye åpningstidsforskriften som betyr at flere utesteder får utvidet åpningstid og skjenketid. Alle områder definert som «indre sentrum» kan utvide åpningstiden på uteserveringen fra 24.00 til 03.30. Grensene for indre sentrum er utvidet til blant annet Youngstorget, Vippetangen, Jernbanetorget og Bjørvika. Flere områder som nå kan utvide åpningstid fra 01.00 til 03.30 er blant annet Kiellands plass, Bjørvika, Bogstadveien og Tøyen torg. (Siste servering er fremdeles 03.00 i Oslo).

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om En skapende by.?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!